Πιστοποιητικό

πιστοποίηση

Πιστοποιητικό

Θα ακολουθούμε πάντα την έννοια της «βασισμένης στη φήμη, με προσανατολισμό στις υπηρεσίες», θα βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα των προϊόντων και τα επίπεδα υπηρεσιών και θα βάζουμε τα συμφέροντα των πελατών πρώτα.

Ταυτόχρονα, θα επενδύσουμε επίσης περισσότερους πόρους στην τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη και θα αποκτήσουμε περισσότερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Επιπλέον, τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση «CE» και παράγονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις «GMP».Η πιστοποίηση "3Q", "ISO", "CSA" κ.λπ. μπορούν όλα να ικανοποιήσουν τους πελάτες.

  • πιστοποιήσεις01
  • πιστοποιήσεις02
  • πιστοποιήσεις03
  • πιστοποιήσεις04
  • πιστοποιήσεις05